Combif AR เหมาะกับคนเป็นโรคอะไรที่ควรทาน?

1. ผู้ที่ต้องการปรับสมดุลระบบขับถ่าย
2. ผู้ที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรัง และมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้จากท้องผูกเรื้อรัง
3. ผู้ที่มักเป็นริดสีดวง BB536 จะช่วยลดอาการท้องเสีย หรือท้องผูกก่อนที่จะเป็นริดสีดวง

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy