Combif AR สามารถทานร่วมกับวิตามินตัวอื่น ๆ ได้หรือไม่ ?

ทานได้คะ และแนะนำด้วย เพราะ BB536 จะช่วยในการดูดซึมวิตามินให้ร่างกายนำมาใช้งานได้มากขึ้น

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy