Combif AR ต้องรับประทานตอนช่วงไหน พร้อมมื้ออาหารหรือไม่อย่างไร ?

สามารถรับประทานช่วงไหนก็ได้ตามความสะดวก เราแนะนำให้รับประทานทุกวัน วันละ 2 เม็ด ที่สำคัญที่ต้องคำนึงคือ การรับประทานยาต้องมีความต่อเนื่องเพื่อให้มีปริมาณจุลินทรีย์ดีที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้อาการดีขึ้น ตามลำดับ

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy