อาการของท้องอืด ท้องพอง และเรอ ได้หายหมดไปนั้น เกี่ยวข้องกับการได้รับประทาน Combif AR หรือไม่

อาการของท้องอืด ท้องพอง และเรอ ได้หายหมดไปนั้น เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการได้รับประทาน Combif AR เพราะร่างกายได้รับจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปอย่างพอเพียง ทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ทำงานได้ปกติ ขับถ่ายดีขึ้น และเมื่อไม่มีของเสียตกค้างอยู่ในลำไส้ (ของเสียที่ตกค้างในลำไส้จะถูกหมักหมมและสร้างก๊าซได้) จะส่งผลให้อาการท้องอืด ท้องพอง หรือเรอ หายไปในที่สุด

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy