รับประทานชาเจียวกู้หลาน เว้นระยะเวลาสักพักจึงรับประทาน Combif AR ก่อนนอนได้หรือไม่ ?

สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ Combif AR สามารถรับประทานตอนท้องว่าง หรือรับประทานร่วมกับอาหารและยาอื่น ๆ ได้ โดยไม่ทำลายฤทธิ์ต่อกัน แต่ไม่สามารถนำ Combif AR ไปผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่มร้อน ๆ เพราะอาจไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ ทำให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพ

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy