มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Combif AR

Combif AR เป็นอาหารเสริมที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีชีวิตและไม่ถูกทำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ชนิดดีในทางเดินอาหาร โดยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ชนิดดีให้มีปริมาณที่มากพอจะทำให้จุลินทรีย์ร้ายไม่สามารถยึดเกาะกับผนังลำไส้ได้ จึงถูกขับออกไปทางอุจจาระ และยังสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อสู้และยับยั้งจุลินทรีย์ร้ายไม่ให้ก่อโรค จึงช่วยป้องกันโรคทางเดินอาหารต่าง ๆ ที่เกิดจากการไม่สมดุลของจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์และจุลินทรีย์ร้ายที่ก่อโรค

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy