ทานเจ ทานมังสวิรัติ ทาน Combif AR ได้หรือไม่ ?

Combif AR มีส่วนผสมของ Milk Protein ที่ใส่เพื่อทำให้เชื้อมีชีวิตอยู่ ดังนั้น ทานเจจะไม่สามารถทานได้ แต่หากทานมังสวิรัตสามารถทานได้คะ

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy