ถ้ารับประทานเจและมังสวิรัติ จะรับประทาน Combif AR ได้หรือไม่

Combif AR มีส่วนผสมของ Milk Protein ซึ่งทำให้เชื้อยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น จึงไม่แนะนำสำหรับผู้ที่รับประทานเจ แต่ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติสามารถรับประทานได้

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy