ถ้าซื้อมารับประทานไป 4 กล่องแล้ว (วันละ 2 เม็ด) แต่ยังไม่สามารถถ่ายเอง อยากให้แนะนำการรับประทานที่ถูกต้องและเหมาะสม

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูประวัติว่า เรารับประทานยาถ่ายหรือใช้วิธีช่วยให้ขับถ่ายมาก่อนหรือไม่อย่างไร ถ้าเจอกรณีคนไข้ท้องผูกมากและใช้ยาถ่ายหรือดีท็อกซ์ แนะนำให้รับประทาน Combif AR วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 แคปซูล เวลาเช้าและเย็นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน

หลังจากนั้นหากสามารถขับถ่ายเองได้ ให้ลดปริมาณ Combif AR เหลือวันละ 2 แคปซูล ในกรณีผู้ที่มีอาการท้องผูกอย่างหนัก และเคยรับประทานยาถ่ายร่วมด้วยเป็นระยะเวลานาน ลำไส้ของคนไข้อาจจะถูกการกระตุ้นให้บีบตัวด้วยยาถ่ายจนเคยชิน (ไม่สามารถบีบตัวเองได้)

ดังนั้น ช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาถ่ายในขนาดเท่าเดิมที่คนไข้เคยรับประทานร่วมกับ Combif AR แล้วค่อย ๆ ลดปริมาณยาถ่ายลงทุกเดือน แต่ยังคงให้รับประทาน Combif AR ต่อเนื่องไป ซึ่ง Combif AR จะช่วยปรับการบีบตัวของลำไส้ให้กลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล อาจใช้เวลานานระหว่าง 6 - 12 เดือนได้

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy