Daily Healthy เฟสบุ๊คของเรา กับโครงการ Combif AR Program

เริ่มต้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ด้วยสิ่งดี ๆ กันนะคะ และขอขอบพระคุณสำหรับเฟสบุ๊คแฟนเพจที่อยู่ร่วมกันกับเรามากว่า 5 ปี

ขณะนี้เราขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เราได้ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของเพจ “Daily Healthy” ให้ทันสมัยและมีประโยชน์มากขึ้น ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ “Combif AR Program”

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลและความรู้ด้านวิชาการและสุขภาพที่เกี่ยวกับ “พฤติกรรมและความเคยชินกับการกิน” และ “สุขภาพช่องท้องและลำไส้” โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการ “ท้องผูก” “ท้องเสีย” และ/หรือ “การขับถ่ายไม่ปกติ” อาจเนื่องมาจากการทำงานของลำไส้ที่ไม่ปกติในแต่ละวัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เรายังนำเสนอทางเลือกของการสร้างสมดุลที่ดีในลำไส้ด้วยจุลินทรีย์สุขภาพโปรไบโอติก BB536 (หรือเรียกว่าจุลินทรีย์ดีช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่าย และยังลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ เป็นต้น)

Combif AR Program เป็นศูนย์ความรู้และดำเนินงานเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพดี สำหรับผู้ที่ดูแลและใส่ใจตัวเองและคนรักที่ใกล้ชิดในเรื่องของการสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อสุขภาพช่องท้องที่ดี Combif AR Program มีภารกิจหลักคือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปด้านสุขภาพในช่องท้อง สำหรับแฟนเพจและสมาชิกของเราต่อไป เพราะเราเชื่อว่า “การดูแลตัวเองทุกวัน คือการปกป้องที่ดีในระยะยาว”

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy