3 ท่าโยคะ พิชิตท้องผูก

สุขภาพของเนื้อเยื่อยังขึ้นอยู่กับการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ของเสียของร่างกาย ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ กรดยูริก น้ำดี ปัสสาวะ อุจจาระ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ย่อยและดูดซึมไม่หมด ของเสียเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพิษต่อร่างกาย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ของเสียเหล่านี้ควรถูกขับออกจากร่างกาย

 

ท่าโยคะที่มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกขับออกโดยระบบการหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ที่จะต้องขับกรดยูริก ยูเรีย อวัยวะที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไต ท่อไต และอวัยวะที่กล่าวมาต้องแข็งแรง ท่าโยคะที่ช่วยได้มาก

ท่าที่ 1 ท่างู

 

ท่าที่ 2 ท่าตั๊กแตน

ระบบขับถ่ายอุจจาระและกากอาหารที่ตกค้างนี้สำคัญมาก ต้องมีการถ่ายอุจจาระทุกวัน ระบบย่อยอาหารที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมาก ๆ ด้วย เช่น ผัก ผลไม้ ฝรั่ง ลูกพรุน จะให้การถ่ายอุจจาระสะดวกขี้น ท่าโยคะที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเคลื่อนไหวช่วยได้มาก

 

 

ท่าที่ 3 ท่าคีม

เมื่อได้ฝึกท่าโยคะที่กล่าวมาสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยให้อวัยวะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นแข็งแรง ทำหน้าที่ดี จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายจนหมด ไม่ตกค้างให้เกิดพิษ

 

Cr. yogaheathy

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy