แพทย์แผนจีนแบ่งอาการท้องผูกเป็น ๕ แบบ

ลักษณะแกร่ง
๑. ท้องผูกแบบร้อน
เกิดความร้อนสะสมในระบบกระเพาะอาหาร-ลำไส้ เนื่องจากได้รับปัจจัยที่เป็นหยาง เช่น กินเหล้า กินอาหารรสเผ็ดจัด เกิดการสูญเสียสารน้ำในร่างกาย การทำงานของลำไส้ผิดปกติ พลังขับเคลื่อนลดลง อุจจาระแห้ง – แข็ง – และตกค้าง

๒. ท้องผูกแบบพลังอุดกั้น
เกิดจากปัญหาจากจิตอารมณ์เป็นหลัก อารมณ์ที่ไม่โปร่ง ทำให้พลังตับอุดกั้น พลังไม่ลงด้านล่าง การย่อย, ดูดซึม, ลำเลียงอาหารหยุดนิ่ง, เบื่ออาหาร, พลังกระเพาะย้อนขึ้นบน, ทำให้เรอ

อาการและการตรวจพบ
๑. ท้องผูกแบบร้อน
- กดหน้าท้องจะรู้สึกปวด
- ปัสสาวะสีเหลือง (ความร้อนกระจายถึงกระเพาะปัสสาวะ)
- หน้าแดง, ปากเป็นแผล, ตัวร้อน
- คอแห้ง, มีกลิ่นปาก
- กระหายน้ำ, หงุดหงิดง่าย
- ลิ้นแดง, ฝ้าบนลิ้นเหลือง-แห้ง
- ชีพจรเร็ว, ลื่น
๒. ท้องผูกแบบพลังอุดกั้น
- ไม่อยากจะถ่ายอุจจาระ
- เรอบ่อยๆ
- แน่นชายโครง, ส่วนท้องจุกแน่น
- เบื่ออาหาร
- ฝ้าบนลิ้นบางเหนียว
- ชีพจรตึง

ลักษณะพร่อง
๓. ท้องผูกแบบเย็น (หยางพร่อง)
เนื่องจากหยางของม้ามและไตพร่อง ทำให้มีภาวะยินและความเย็นภายในร่างกาย พลังและหยางไหลเวียนไม่คล่อง สารน้ำในร่างกายไม่หมุนเวียน (เนื่องจากการทำงานของระบบย่อยขาดพลังความร้อน) พบในผู้สูงอายุ หรือคนที่ระบบม้ามและไตพร่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง

๔. ท้องผูกแบบพลังพร่อง
เนื่องจากพลังม้าม, ปอดพร่อง ทำให้ไม่มีพลัง การลำเลียงของม้าม การกระจายสารน้ำของปอดลดลง พลังของลำไส้ใหญ่อ่อนแรง ขาดแรงเบ่ง

๕. ท้องผูกแบบเลือดพร่อง
เนื่องจากภาวะขาดเลือด ทำให้ขาดการหล่อเลี้ยงลำไส้ ลำไส้ขาดความชุ่มชื้น
ภาวะเลือดพร่อง ทำให้พลังพร่องด้วย เลือดพร่อง สารน้ำหล่อเลี้ยงน้อย พลังพร่องทำให้พลังขับเคลื่อนลดลง ทำให้เกิดการตกค้าง

อาการและการตรวจพบ
๓. ท้องผูกแบบเย็น (หยางพร่อง)
- ถ่ายอุจจาระลำบาก (ขาดพลัง-ความร้อน)
- อุจจาระอาจแข็งหรือไม่แข็ง
- ส่วนท้องปวดเวลากระทบเย็น
- ปัสสาวะใสปริมาณมาก
- ใบหน้าขาวซีด
- แขนขาเย็น, เย็นบริเวณส่วนเอว
- ชอบความร้อนกลัวความเย็น
- ลิ้นขาวซีด, ฝ้าบนลิ้นสีขาว, ชีพจรลึกและช้า
๔. ท้องผูกแบบพลังพร่อง
- อุจจาระก้อนแรกแข็ง ต่อมาเหลว
- มีความรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระ แต่ไม่มีแรงเบ่ง
- เหงื่อออกง่าย, หายใจสั้น
- ใบหน้าขาวซีด เหนื่อยง่าย ตัวลิ้นซีด, ฝ้าบาง ชีพจรอ่อนแรง
๕. ท้องผูกแบบเลือดพร่อง
- อุจจาระแห้งเป็นก้อนคล้ายเกาลัด
- ใบหน้าซีดเหลืองเล็กน้อย ไม่มีน้ำมีนวล
- เวียนศีรษะ, ตามัว
- ใจสั่น
- ตัวลิ้นซีด, ไม่มีฝ้า หรือฝ้าน้อย
- ชีพจรเล็ก, ฝืด

ที่มา หมอชาวบ้าน

ภาพประกอบจาก my.haijai.com

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy