ดูแลตัวเองทุกวัน รับประทานวันละ 1 – 2 แคปซูล

 

  • ดูแลตัวเองทุกวัน รับประทานวันละ 1 - 2 แคปซูล
  • Dietary Supplement Product Combif AR
  • ประกอบด้วยจุลินทรีย์ผง Bifidobacterium longum BB536 (53%) 165 มก.
  • รับประทานวันละ 1 - 2 แคปซูล พร้อมมื้ออาหาร
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของบิฟีโดแบคทีเรียม ลองกัม
  • ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
  • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
  • คำเตือน...อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

ฆอ. 886/2556

Recent Post

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy