Combif AR Program

“Combif AR Program” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ “พฤติกรรมและความเคยชินกับการกิน” และ “สุขภาพช่องท้องและลำไส้” โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการ “ท้องผูก” “ท้องเสีย” และ / หรือ “การขับถ่ายไม่ปกติ” อาจเนื่องมาจากการทำงานของลำไส้ที่ไม่ปกติในแต่ละวัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เรายังนำเสนอทางเลือกของการสร้างสมดุลที่ดีในลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ สุขภาพโปรไบโอติก BB536 (หรือเรียกว่าจุลินทรีย์ดีช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่าย และยังลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ เป็นต้น)

“Combif AR Program” เป็นศูนย์ความรู้และดำเนินงานเกี่ยวกับโปรแกรมสุขภาพดี สำหรับผู้ที่ดูแลและใส่ใจตัวเองและคนรักที่ใกล้ชิดในเรื่องของการสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อสุขภาพช่องท้องที่ดี “Combif AR Program” มีภารกิจหลักคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปด้านสุขภาพในช่องท้อง สำหรับสมาชิกของเราต่อไป เพราะเราเชื่อว่า “การดูแลตัวเองทุกวัน คือการปกป้องที่ดีในระยะยาว”

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy