ภาคใต้

ภาคกลาง Ι ภาคเหนือ Ι ภาคอีสาน Ι ภาคใต้ Ι ภาคตะวันออก Ι ภาคตะวันตก

รายชื่อร้านยา Customer Name (EN) District Other city City
เอ็ม เจ ฟาร์มาซี M J PHARMACY ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
มานะชัยเภสัช MANACHAI BHESAJ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ห้างหุ้นส่วนสามสุวรรณาเภสัช SUWANNA BHESAJ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ห้างหุ้นส่วนสามเภสัชกรพรประเสริฐ BHESAJKORN PORNPRASERT ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ซิตี้ ฟาร์มาซี CITY PHARMACY ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
คลีนิกยาเภสัชกร CLINIC YA BHESAJKORN ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ร้านรุ่งเรืองเภสัช RUNGRUENGBHESAJ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
ร้านเซี่ยมกวง SIEM KWANG อ.เมือง จ.ชุมพร
ร้านซินแส SIN SAE อ.หลังสวน จ.ชุมพร
อุดมเภสัช UDOM BHESAJ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ร้านเฮียบล้ง HEAB LONK ต.ยอดประศาสน์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ร้านก้องกิจเภสัช KONGKIJ BHESAJ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
ร้านศรีตรังเภสัช SRITRANG BHESAJ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
ชอร์เภสัช 2 CHOR BHESAJ 2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ศักดาเวชการ SAKDA VEJAKARN ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
SAWANG OSOTH ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ร้านจรัสพงษ์เวชภัณฑ์ JARASPONG VEJPAN อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ร้านเจริญเภสัช CHAROEN BHESAJ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ร้านจิระเภสัช JIRA BHESAJ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ร้านปริญญาเภสัช PARINYA BHESAJ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ร้านอุดมโอสถ UDOM OSOTH อ.เมือง จ.พัทลุง
ร้านท่าเรือเภสัช TARUE BHESAJ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด SUPERCHEAP CO.,LTD ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เวลล์บีอิ้งค์ WELLBEING ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
สมศักดิ์เภสัชกร SOMSAK BHESAJKORN ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
อินเตอร์ฟาร์มาซี INTER PHARMACY ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
เฮ็ลธ์ แอนด์ เฮริบส์ HEALTH & HERB ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
มงคลชัยเภสัช MONGKOLCHAI PHARMACY ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
คณะบุคคลสมายล์ ฟาร์มาซี SMILE PHARMACY ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
ร้านสงวนฟาร์มาซี SANGUAN PHARMACY ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สันติเฮลท์แคร์ SANTI HEALTHCARE ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
รวมยา RUAMYA ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ปิ่มสุข เภสัชกร PIMSOOK BHESAJKORN ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เทพกระษัตรีเภสัช THEPKASATTREE PHAESAJ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ร้านระเบียงยา RABIENGYA ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ร้านเจริญเภสัช CHAROEN BHESAJ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ห้างหุ้นส่วนสามเพื่อนยา PHUENYA ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ร้านส.เวชภัณฑ์ S. VEJPHAND อ.เมือง จ.ระนอง
บริษัท วังเภสัชฟาร์มาซูติคอล จำกัด WANGBHESAJ PHAMA SUTICOL CO.,LTD. ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ร้านอิ่มอุดมโอสถ 2 IM UDOM OSOTH 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ร้านโอเดี่ยนฟาร์มาซี ODIENPHARMACY ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพ้งเภสัชกร PENG BHESAJKORN ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ด่านนอกฟาร์มาซี DANNONG PHARMACY ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
หสม.ศูนย์ยาศุภสาร SUPASARN DRUG CENTER ORDINARY PART. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ศศิธรโอสถ SASITHORN OSOTH อ.สะเดา จ.สงขลา
ร้านยาเภสัชกร YA BHESAJKORN อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
บริษัท หมอยา ฟาร์มาซี จำกัด สาขา 10 MORYA PHAMACY BRANCH 10 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
สนั่นฟาร์มาซี SANAN PHARMACY ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท หมอยา ฟาร์มาซี จำกัด สาขา 1 MORYA PHAMACY BRANCH 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เรืองทองฟาร์มาซี RUANGTHONG PHARMACY ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วี แอนด์ พี ฟาร์มาซี V & P PHARMACY ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ยา 108 YA 108 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท หมอยา ฟาร์มาซี จำกัด MORYA PHARMACY CO.,LTD. ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ จำกัด YIN SIEW KOK อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy