ภาคเหนือ

ภาคกลาง Ι ภาคเหนือ Ι ภาคอีสาน Ι ภาคใต้ Ι ภาคตะวันออก Ι ภาคตะวันตก

รายชื่อร้านยา Customer Name (EN) District Other city City
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมฟาร์มาซี PREMIUM PHARMACY PART.,LTD ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
บริษัท สยามชัยเภสัช จำกัด SIAMCHAI BHESAJ CO.,LTD. ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อ.เภสัช O.BHESAJ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
บริษัท ฟาร์มาเวย์ จำกัด PHARMAWAY CO.,LTD. ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้านเอี๊ยะแซโอสถ EAH SAE OSOTH ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพฤกษาเภสัช PRUEKSA BHESAJ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บริษัท ฟาม่าดรัก แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด FAMA DRUG & HEALTHCARE CO.,LTD. ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สันทรายเภสัช SANSAY PHAESAJ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ศาลายา SALAYA ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บริษัท โปร ฟาสซิโน จำกัด PROFASCINO CO.,LTD. ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ภก.ณรงค์ศักดิ์ ใบเนียม PH.NARONGSAK BAINIEM ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดาราเภสัช DARA BHESAJ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อ. เจริญเภสัช O. CHAROEN BHESAJ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภก.ชาตรี จิติไพโรจน์ PH.CHATREE JITIPAIROJ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เภสัชกำลังสอง BHESAJ KAMLANGSONG ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พีระเภสัช PHEERA BHESAJ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หมอยาจอมทอง MORYAJOMTHONG ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เภสัชกรดนัย BHESAJKORN DANAI ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้าน ธ.เจริญเภสัช T.CHAROEN BHESAJ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้านเดชาเวชภัณฑ์ DECHA VEJAPHAND อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้านช้างม่อยเภสัช CHANGMOY BHE. อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร้านเชียงใหม่รุ่งเกษมเภสัช C'MAI RUNG KASEM BHESAJ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ห้องปฏิบัติการเภสัชชุมชน PHARMA COMMUNITY OPERATION ROOM อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภก.สมควร เกียรติก่อสิน PH.SOMKUAN KIATIKORSIN อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภก.เทพนิมิตร มณีโชติสกุล PH.THEPNIMIT MANEECHOTSAKUL อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
บริษัท เจ ที แอล อินเตอร์เทรด จำกัด J T L INTERTRADE CO.,LTD. ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ร้านยารักษ์สุขภาพ RAKSUKAPAP ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ร้านแสงทองเภสัช SAENGTHONG BHESAJ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
บริษัท แพร่รวมยา จำกัด PRAE RUAM YA CO.,LTD. ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เจียรจินดา JIA-CHINDA ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
ภญ.โสภนา วงศ์ชูศรี PH.SOPHANA WONGCHUSRI อ.เมือง จ.ลำปาง
ไพศาลโอสถ PHAISAL OSOTH ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy