ภาคอีสาน

ภาคกลาง Ι ภาคเหนือ Ι ภาคอีสาน Ι ภาคใต้ Ι ภาคตะวันออก Ι ภาคตะวันตก

รายชื่อร้านยา Customer Name (EN) District Other city City
เภสัชกรบุปผา BHESAJKORN BUBPHA ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
บ้านยาโนนม่วง BANYA NONMUANG ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ร้านยิ่นง่วนตึ๊ง YIN NGUAN TUNG ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ร้านเภสัชกรประสิทธิ์ BHESAJKORN PRASITH ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ร้านไท้อันเวชภัณฑ์ THYE AN VEJPHAN ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ตำรับยา TAMRABYA ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ฟาร์มาคอน PHARMAKON ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ร้านคลังยา KLANGYA DISPENSARY ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ร้านพรชัยเภสัช PORNCHAI BHESAJ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
สถานปฎิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KHONKAEN U.PHARMACIST OPERATION ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รัชนีวรรณเภสัช RATCHANEEWAN BHESAJ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
บ้านยาเคหะ BANYAKEHA ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ร้านพลชัยเภสัช PHOLCHAI BHESAJ (RUNGROJ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ร้านท่งจี่ตึ๊ง TONG CHEE TUNG อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภญ.จุรีพร อนุตรอังกูร PH.JUREEPORN ANUTTAANGKUL อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ร้านสว่างฟาร์มา SAWANG PHARMA อ.เมือง จ.นครพนม
วิทยาฟาร์มาซี VITHAYA PHARMACY ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กิตติเภสัช KITTI BHESAJ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
หมีบินซุปเปอร์ฟาร์ม่า MEEBIN SUPPER PHARMA ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ภก.เจียรนัย สมัครการ PH.JIERANAI SAMAKKARN ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
คลังยา KLANG YA ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บริษัท ดรักสโตร์โคราช จำกัด DRUGSTORE KORAJ CO.,LTD ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บริษัท หมอยา พลาซ่า จำกัด MORYA PLAZA CO.,LTD. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หมีบินเภสัช MEE BIN BHESAJ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
หจก.อวยแซตึ๊ง AUAY SAE TUNG PART.,LTD. ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ห้างขายยาตราหมีบิน (ย่งแซตึ้ง) MEEBIN DISP. (YONG SAE TUNG) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ภญ.ณัฏฐิกา ภู่พิพัฒน์ PH.NADTHIKA PHUPHIPHAD ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
คลังยาเภสัชกร 1 KLANGYA BHESAJKORN 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
อุดมเภสัช UDOM PHAESAJ ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ร้านชุติมาเภสัช CHUTIMA BHESAJ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ร้านอมรเภสัช AMORN BHESAJ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ร้านทัดตาเภสัช TADTA BHAESAJ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ร้านพวงพันธ์เภสัช POUNGPHAN BHESAJ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ร้านคลังยาเภสัชกร KLANGYA BHESAJKORN ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
สุกัญญาเภสัช SUKANYA BHESAJ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล PH.PASAKORN RATANADEJSAKUL ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาวีระเภสัช VEERA BHESAJ PART. อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
อรัญญาเภสัช ARUNYA BHESAJ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ร้านทวีฟาร์มาซี TAVEE PHARMACY ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ภญ.กัญญารัตน์ รัตนบุปผา PH.KANYARAT RATTANABUPPA ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศรีสรรยา SRISANYA ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ร้านประสานเภสัช PRASARN BHESAJ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ร้านศรีสุพรรณ SRISUPHAN อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ร้านอุไรวรรณเภสัช URAIWAN BHEASAJ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
เภสัชกรยาทองไชย BHESAJKORN YATHONGCHAI ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
หมอยาสกล MORYA SAKON ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
ร้านไพรัชฟาร์มาซี PAIRACH PHARMACY ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ร้านศรีอรัญเภสัช SRIARAN BHESAJ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ศรีอรัญโอสถ SRIARAN OSOTH ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ร้านสมพงษ์เภสัช SOMPHONG BHE. ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
ร้านศรีไทยโอสถ SRI THAI OSOTH ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ร้านหมอยา MOHYA ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ร้านบุญเที่ยงเภสัช (สาขา) BOON THIENG BHESAJ (BRANCE) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ร้านพลฟาร์มาซี PHOL PHARMACY ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
ยาเภสัชกร YA BHESAJKORN ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ขวัญชัยเภสัช KWANCHAI BHESAJ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
เภสัชกรศิริชัย BHESAJKORN SIRICHAI ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หนึ่ง รวมยา NUANG RUAMYA ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ร้านสมศักดิ์เภสัช (บ้านห้วย) SOMSAK BHESAJ(B'HUAY) อ.เมือง จ.อุดรธานี
ร้านสมศักดิ์เภสัช SOMSAK BHESAJ อ.เมือง จ.อุดรธานี
บริษัท เมืองทองเภสัช จำกัด MUANGTHONG BHESAJ CO.,LTD. ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ร้านชัยวิตร์เภสัช CHAIVIT BHESAJ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ร้านดำรงเภสัช DAMRONG BHESAJ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy