ภาคตะวันออก

ภาคกลาง Ι ภาคเหนือ Ι ภาคอีสาน Ι ภาคใต้ Ι ภาคตะวันออก Ι ภาคตะวันตก

รายชื่อร้านยา Customer Name (EN) District Other city City
ร้านฐิติพงษ์เภสัช THITIPONG BHESAJ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ภญ.ปิยรัตน์ โฆษิตชัยวัฒน์ KH.PIYARAT KOSITCHAIWAT ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
พีระเภสัช PEERA PHAESAJ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ร้านอุดมฟาร์มาซี UDOM PHARMACY ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ร้านนายายอามเภสัช NAYAYARMBHESAJ ต.นายายอาม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ร้านนิวเวชภัณฑ์ NEW VEJJAPHAN อ.เมือง จ.จันทบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาหมอไฝ MHOR FAI DISP.PART. ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านฮัวจี่ตึ้ง HUA CHEE TUNG ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ร้านท่าเกวียนเวชภัณฑ์ TAKWIEN VEJPHAND อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ภก.พูนทรัพย์ สุขดำรง PH.POONSAP SUKDAMRONG ต.หนองมน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ชัยพฤกษ์ฟาร์มาซี CHAIPRUEK PHARMACY ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทันยา TANYA ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สุขประเสริฐเภสัช SUKPRASERT BHESAJ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ร้านพัทยาดิสเปนซารี่ PATTAYA DISPENSARY ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ภญ.สุนิสา ชาญเชี่ยววิชัย PH.SUNISA CHANCHIEWWICHAI ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เจียมจรัสเภสัช JIEMJARAS BHESAJ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ร้านไทยพัฒนาเภสัช THAI PATANA BHESAJ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ดวงเดือนเภสัช DUANGDUEN BHESAJ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บริษัท ที พี เอ็น เฮลท์ แคร์ จำกัด T P N HEALTH CARE CO.,LTD ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ร้านลิขิตเภสัช LIKIT BHESAJ ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี
อำพนธ์เภสัช AM PHON BHESAJ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ร้านรุ่งโรจน์เภสัช RUNGROJ BHESAJ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด DEEPHARMACY CO.,LTD. ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีทองโอสถ SRITHONG OSOTH ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
ร้านเมืองชลฟาร์มาซี MUANGCHOL PHARMACY ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
ภญ.อัญชลี การุณวรรณะ PH.ANCHALEE KAROONWANNA ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี
บริษัท โปร ฟาสซิโน จำกัด PROFASCINO CO.,LTD. ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ร้านโพธิ์ประดิษฐ์ (ภก.สุรพล พรกิจประสาน) PHO PRADIT ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พูลศิริเภสัช POOLSIRI BHESAJ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ร้านโชคชัยฟาร์มาซี CHOKE CHAI PHARMACY อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
จุฬาเภสัชกร CHULA BHESAJKORN อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี CHOMROM BHESAJKORN CHONBURI อ.เมือง จ.ชลบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีชลฟาร์มาซี SRICHOL PHARMACY PART. อ.เมือง จ.ชลบุรี
ภญ.สุวิมล ศรีชลวัฒนา PH.SUWIMOL SRICHOLWATHANA อ.เมือง จ.ชลบุรี
หมอยาแหลมฉบัง MORYA LAEMCHABANG อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พิพัฒน์เภสัช PIPAT BHESAJ อ.เมือง จ.ชลบุรี
บ้านเภสัช BAN BHESAJ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ร้านชุมชนเภสัชกรรม CHUMCHON BHESAJKAM ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วิจิตรฟาร์มาซี VIJIT PHARMACY ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
วิชาเภสัช VICHA BHESAJ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เมษาฟาร์มาซี MESA PHARMACY ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
ร้านไพบูลย์เภสัช PHAIBOON BHESAJ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
ยาดี YADEE ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
บ้านโอสถ BAN OSOTH ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
บ้านฉางฟาร์มาซี BANCHANG PHARMACY อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ร้านไพรัชฟาร์มาซี PAIRACH PHARMACY ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ร้านศรีอรัญเภสัช SRIARAN BHESAJ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ศรีอรัญโอสถ SRIARAN OSOTH ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ร้านสมพงษ์เภสัช SOMPHONG BHE. ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy