ภาคตะวันตก

ภาคกลาง Ι ภาคเหนือ Ι ภาคอีสาน Ι ภาคใต้ Ι ภาคตะวันออก Ι ภาคตะวันตก

รายชื่อร้านยา Customer Name (EN) District Other city City
ร้าน ส.เจริญเภสัช SOR.CHAROEN BHASAJ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ร้านรักไทยเภสัช ชะอำ RAKTHAI BHESAJ CHAAM ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ภก.วนิดา ศรีชลวัฒนา PH.WANIDA SRICHOLWATHANA อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ลาดหญ้าเภสัช LADYA BHESAJ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ร้านเอกวนิชฟาร์ม่า EKAWANICHPHARMA ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ร้านไท้เหงียนโอสถ THYE NGIEN OSOTH ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ประสานเวชภัณฑ์ PRASARN VEJPHAN ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สมศักดิ์เภสัช SOMSAK BHESAJ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
บ้านยา BANYA ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ร้านอ้วยแซตึ้ง UAY SAE TUNG อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เภสัชกรหญิงสิริพรรณ BHESAJKORN YING SIRIPHAN ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
MAESOD SIAM PHARMACY PARTNERSHIP ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
สุกฤษฟามาซี SUKID PHARMACY ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
ร้านเมืองทองฟาร์มาซี MUANG THONG PHARMACY อ.แม่สอด จ.ตาก
จี้อันตึ้ง 2001 CHEE AN TUNG (2001) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร้านมิติใหม่เภสัช MITIMAI BHESAJ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร้านจี้อันตึ๊ง (1979) CHEE AN TUNG (1979) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
มิตรยาเภสัช MITAYA BHESAJ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
มิติใหม่เภสัช (สาขาวังไกลกังวล) MITIMAI BHESAJ (WANGKRAIKANGWON BRANCH) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
คลังยาฟาร์มาซี KLANGYA PHARMACY ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฟาร์ม่าแคร์ PHAMACARE ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร้านเอี๊ยะแซตึ๊ง EAH SAE TUNG ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
ร้านบ้านยาดำเนิน BANYA DAMNOEN PHARMA ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
สยามเวชภัณฑ์ SIAM VEJPHAND ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ร้านเจริญเวชภัณฑ์ CHAROEN VEJAPAND อ.เมือง จ.ราชบุรี

1-copy2-copy3-copy4-copy5-copy6-copy